Menu Sluiten

WOO avonturen – 4 – Kink in de kabel

Nadat de wijk het WOO verzoek had gedaan, wilde de raad ook inzicht in het Wvg dossier van de gemeente. De Arnhemse Ouderen Partij diende op 12 mei een verzoek in “Verzoek overlegging alle relevante documenten
in het dossier WVG Schaapsdrift e.o. (verzoek ex art. 169, lid 3, Gemeentewet)”.

Op 29 juni j.l. heeft de raad ons gehele WOO verzoek ontvangen, inclusief de documenten die wij niet openbaar kregen. Echter, dit wel onder geheimhouding vanuit het college B&W.

Motivatie hiervoor was:

“Geheimhouding vindt plaats op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet in samenhang met de
van toepassing zijnde weigeringsgronden uit de Woo (alle te vinden in art. 5.1 en 5.2 van de Woo). Het
betreft een drietal gronden uit de Woo, te weten financiële belangen van de gemeente die geschaad worden
bij openbaarmaking van de stukken (artikel 5.1, tweede lid onder b Woo), bedrijfsgevoelige informatie van
derden die vertrouwelijk aan de gemeente verstrekt is (artikel 5.1 eerste lid onder c Woo) en persoonlijke
beleidsopvattingen ten behoeve van intern beraad, zoals concepten van stukken (artikel 5.2 eerste lid Woo).
In de inventarisatielijst is per document aangegeven welke van deze drie gronden voor dat document van
toepassing is.
Het college acht de geheimhouding noodzakelijk voor de duur van de ontwikkeling van de Spoorzone.”

Juridische zaken van de gemeente Arnhem heeft nu kenbaar gemaakt dat geheimhouding op basis van artikel 25 gemeentewet zwaarder weegt dan de bezwaar procedure vanuit de bewoners inzake het WOO verzoek. Ze hebben verzocht om uitstel van het in behandeling nemen, omdat dit onderwerp dan terug naar de raad zal moeten. Mocht het daar afgewezen worden (coalitie meerderheid…) dan rest ons de weg naar de bestuursrechter. Ondertussen hebben ook wij juridische ondersteuning gezocht bij de bezwaarprocedure. Mochten we niet met het uitstel akkoord gaan, dan zou ook automatisch (omdat termijnen verlopen) het bezwaar ongegrond verklaard worden. Nu wachten we dus geduldig tot het op de agenda kan/past bij de raad, en zal de raad ontheffing of opheffing geheimhouding t.b.v. van dit bezwaarschrift moeten bespreken.

Wij vragen als wijk natuurlijk niet om opheffing geheimhouding, maar wel om een onafhankelijke toetsing of het terecht is dat de gemeente op onderliggende documenten een beroep doet op gronden WOO. Redelijk bizar dat wij niet terug kunnen vallen op ons beroepsrecht voor een onafhankelijke toetsing omdat het zelfde dossier nu via de Raad begraven is onder verdere geheimhouding. Maar goed, we gaan dus terug naar de raad.

Zie ook deel 1 , deel 2 en deel 3.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *