Menu Sluiten

Wie zijn wij

Welkom op de Schaapsdrift en omgeving!
Wij zijn een vereniging van bewoners op de schaapsdrift e.o. die met volle tevredenheid al jaren hier
wonen en goed zorgen voor onze wijk en woningen.

Op 1 juni 2022 is er besloten dat er voorkeursrecht op onze woningen en wijk is bevestigd. Met de onderliggende ruimtelijke motivatie heeft onze gemeente te kennen gegeven te willen ontwikkelen in onze wijk.

mei 2021 correspondentie
Mei 2021

Echter, wij als bewoners hebben altijd berust in het gemeentelijke ambitieniveau zoals uitgesproken in
de structuurvisie 2020-2040 en het ontwikkelperspectief Spoorzone Arnhem-oost. Nooit was hier sprake
van het betrekken van ons particulier eigendom en maakten wij ons geen zorgen. Het voorstel om
voorkeursrecht te vestigen, met de onderliggende ruimtelijke motivatie Schaapsdrift e.o. veranderende
dat op 8 maart 2022.

maart 2022

Het voorkeursrecht betekent voor onze wijk veel onzekerheid over onze toekomst en het recht op een
woning en zorgenvrij wonen. Dat raakt ons emotioneel en financieel. Onze gemeente zal ons hierdoor
voor lange tijd gijzelen. Wij zijn dan ook van mening dat het hoger liggende doel om te komen tot
woningbouw prima gerealiseerd kan worden op de bedrijventerreinen, zoals de ambitie was tot en met 2021.Het kan niet zo zijn dat onze gemeente op deze wijze lichtzinnig om gaat met onze woningen en de
toekomst bedreigt van 150 eigenaren en honderden bewoners, huurders en kamerbewoners.
Er wordt al gewoond!

De argumentatie om het voorkeursrecht te vestigen is gebaseerd op de onderliggende ruimtelijke
motivatie wat nu alle bewoners bedreigt. De bestemming op dit deel van de wijk is al wonen, een
bestemmingsplanwijziging op bedrijventerreinen heeft dus niets van doen met ons. Argumentatie dat
ook de bewoners beschermd worden tegen speculanten gaat niet helemaal op, als het doel niet is om
goede huizen op termijn te onteigenen. Een speculant die woonhuizen zou kopen, heeft te maken met de
nieuwe regelgeving t.a.v. zelfbewoning en qua rechtpositie is een speculant niet anders dan een eigenaar
van een woning.
Er is voldoende ruimte voor ontwikkeling

Ten aanzien van de kwaliteit van de wijk kijken de bewoners anders aan dat het onterecht geschetste
beeld van slecht onderhouden woningen. Eigenaren en bewoners hebben de afgelopen jaar veel
geïnventariseerd in onderhoud en verduurzaming. De mix van merendeel jaren dertig en vijftig woningen met nieuwbouw (Reinaldstraat) en grondige renovatie van de oudere “historische” panden, geeft een wijk met bestaansrecht voor de komende generaties. En ja, er zijn plekken ter verbeteringen waar de bedrijven en opslaglocaties gevestigd zijn. Hier juichen we de ontwikkeling zeker toe. Onze straten, als onderdeel van de planontwikkeling vallen tussen de Wichard van Pontlaan en oostelijk het Sacré Coeur Park en worden begrensd door het spoor aan de zuidzijde en de (oude) Velperweg aan de Noordzijde.
Met de ontwikkeling van de bedrijventerreinen is er voldoende winst te behalen voor ontwikkeling van
nieuwe bewoning en vergroening. Voor nu wordt dit argument ten onrechte erbij gehaald om ons
eigendom, onze huizen, onderdeel te laten zijn van de planontwikkeling.

Wij zijn als buurt voor:
 vanzelfsprekend het behoud van onze huizen;
 participatie voor de planontwikkeling zonder voorkeurswet;
 gemengd wonen, (jongeren, gezinnen met kinderen studenten, gehandicapten, ouderen, enz.);
 sociale huur en koopwoningen, seniorenwoningen en de hoogte in daar waar het kan
 bedrijfjes en ateliers;
 het behoud van historische panden
 verduurzaming van onze woningen (en we zijn al goed op weg);
 oud worden in je eigen wijk, en er kleiner kunnen gaan wonen als je daar behoefte aan hebt  meer groen in de wijk;
 wonen in een gezonde, groene en veilige wijk;

OPROEP!
Aan de raad: Haal de voorkeursrecht van onze woonhuizen!
Dank voor het bezoek aan deze website!
Namens de bewoners Schaapsdrift e.o.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *