Menu Sluiten

De Vereniging – Lid worden

Beste buurtbewoners,

Sinds zaterdag 25 juni 2022 is er een Vereniging tot behoud van Schaapsdrift e.o. opgericht met alle aanwezige leden! De vereniging hoopt straks eenduidig richting de Gemeente te kunnen opstellen in het behoud van de wijk en het behartigen van alle belangen van de bewoners. We roepen dan ook ALLE bewoners en eigenaren van de woonhuizen in het plangebied zich aan te melden.

Doel van de vereniging
-Het behoud van wijk, huizen en bewoning van de schaapsdrift e.o.;
-Het behartigen van de belangen van bewoners van woningen en appartementen in de schaapsdrift e.o. in het realiseren van het behoud;
-Het behartigen van de belangen van bewoners van woningen en appartementen t.a.v.  alle toekomstige (bouw) ontwikkelingen die de bewoners, hun wijk, toekomst en woongenot raken;
-De Schaapsdrift e.o. is het (woon)gebied binnen de wijk Plattenburg, Arnhem, gelegen tussen de straten: Oude Velperweg, Wichard van Pontlaan, Esperantolaan, Eleonorastraat en de Schaapsdrift.

Zij tracht dit te bereiken door:
Het gezamenlijk plannen maken om bovenstaande doel te realiseren.
Verstrekken van informatie aan haar leden
Voeren van overleg met de gemeente  en derden Communicatievoering t.a.v. de doelstelling en plannen
Voeren van (klachten) procedures namens de bewoners waar wenselijk en mogelijk om doelen en plannen te realiseren

Wil je ook lid worden, want samen sta je eenmaal sterker?

Verenigingslid, steun lid e/o donateur:

  • Je bent bewoner/eigenaar van een zelfstandige wooneenheid in het plangebied en word verenigingslid (max 1 per adres)
  • Je word sympathisant oftewel adviserend steun lid zonder stemrecht (meerdere leden mogelijk per adres)
  • – je word donateur

Meld je aan met bijgaande inschrijfformulier en stuur deze op of lever deze in. Inschrijven is gratis, gezien de verenigingskosten (inschrijving, drukwerk etc.) zijn donateurs welkom. Zie voor meer informatie de eerder rondgebrachte nieuwsbrief of vraag deze per e-mail op.

Ingevuld en ondertekend retour via mail schaapsdrifteo@gmail.com

Meer informatie en opvraag van de statuten: stuur een mail naar schaapsdrifteo@gmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *