Menu Sluiten

WOO avonturen – 1 – Het verzoek

Nadat op 10 maart de wijk met verbazing de brief van de gemeente ontving ten aanzien van vestiging Wvg zochten we antwoorden op een aantal vragen. We begrepen als wijk niet goed wat er nu speelde dat opeens wij onderdeel werden van de gewenste planontwikkeling. Op 28 maart hebben we dan ook gebruik gemaakt van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB, nu de Wet Open Overheid WOO), om informatie op te vragen over wat er speelde op de achtergrond ten aanzien van plan en besluitvorming.

We hebben hierbij de volgende vragen gesteld:

We ontvangen graag alle (concept) plantontwikkeling, afwegingen, informatie, stukken, en afschriften van documenten, e-mails, faxen en overige communicatie, zowel intern als met derden, zowel ambtelijk als bestuurlijk, waarbij in de context van de genoemde documenten [1] en [2] in de periode vanaf begin 2021  tot en met maart 2022 dit jaar sprake is van:

  1. Het betrekken van Schaapsdrift e.o. bij de planontwikkeling;
  2. De Ernst Casimirlaan uit te sluiten;
  3. T.a.v. het moment van informeren van de wijk en de communicatie met de wijk;
  4. De ambtelijke/bestuurlijke afwegingen en (interne) adviezen om planontwikkeling Velperweg e.o. te laten afwijken van het in 2021 vastgestelde ambitieniveau om  alleen te ontwikkelen op bestaande bedrijventerreinen (visie spoortzone oost arnhem);
  5. De ambtelijke en bestuurlijk adviezen en afwegingen t.a.v. gevolgen van gewenste onteigening op particulier eigendom en de toekomstige gevolgen hiervoor (omdat het proces hier nog niet is, kan hier gelezen worden het instellen van het recht op 1ste koop).

Met Schaapsdrift e.o. bedoelen w hierbij woningen en particulier eigendom Schaapsdrift, Wichart van Pontlaan, Reinaldstraat en de Oude Velperweg.

Bij bevestiging van ontvangst door de gemeente gaf men aan direct de verlening te gebruiken die wettelijk gezien gehanteerd mag worden. Maandag 23 mei zou deze verlopen, twee dagen voor de laatste meningsvormende vergadering van de raad van Arnhem over de Schaapsdrift e.o..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *