Menu Sluiten

WOO Avonturen – 2 – De resultaten

Op 23 mei ontvingen we s’avonds om 20:00 uur het bericht dat de gemeente het WOO verzoek niet tijdig klaar had. Verwachting was dat dit pas 25 mei beschikbaar zou komen. Te laat en op de dag voor de laatste meningsvormende raadsvergadering. Een brandbrief volgde vanuit de wijk naar gemeente, raad en wethouder. Alsnog werd hierop versneld het dossier beschikbaar gesteld.

In de inventarisatie vanuit de gemeenten zijn 164 documenten openbaar gemaakt, 171 documenten zijn geweigerd, dit met als motivatie:

  • 169 documenten – op grond van artikel 5.2. eerste lid Woo (persoonlijke beleidsopvattingen)
  • 2 documenten – op grond van artikel 5.1, tweede lid onder b Woo (economisch of financieel
    belang)

Het volledige WOO dossier kun je hier vinden. (let op het is een groot bestand). Na bestudering werd wel duidelijk dat de belangrijkste vragen omtrent de ingezette koerswijziging begin 2022 t.a.v. betrekken woningen en de zorgvuldige afweging van belangen niet beantwoord gingen worden. In de niet verstrekte documenten zien we op basis van bestandsnamen dat deze er wel zijn, maar niet openbaar worden gemaakt onder de reden van persoonlijke beleidsopvattingen.

Zie ook deel 1.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *