Menu Sluiten

Nieuwsbrief Januari 2023

Vereniging voor behoud van Schaapsdrift e.o.

schaapsdrifteo@gmail.com

Januari 2023  

Beste buurtbewoners,

Sinds de vorige nieuwsbrief is er weer veel gebeurd en gaat er vooral nog veel gebeuren.

Tijd voor de nodige updates en oproepen!

Startnotitie

Er is al veel over gesproken maar de startnotitie is er. Het is erg teleurstellend na alles wat er is gebeurd. De huidige bewoners komen nauwelijks aan bod in dit document. Er wordt nergens gesproken over inpassing van huidige bewoning. Er wordt gesmeten met 500-1000 nieuwe woningen en aanvullend nog bedrijven ruimte. Dit past links- of rechtsom nooit in dit gebied, of we nu wel of niet de buurt slopen! Wij voelen ons wederom geschoffeerd en hadden na bijna een jaar verzet, op meer gehoopt. En nu is het dan aan de raad. Een belangrijk moment want als de startnotitie is goedgekeurd, met of zonder aanpassingen of aanvullingen, dan liggen de kaders er wel voor de verdere planontwikkeling. We hebben dus nu nog een goede kans om gekozen richting van de gemeente te keren.

Maar dan zullen we ons zeker moeten laten horen!

Deze startnotitie kun je vinden op iBabs, als je zoekt op “startnotitie” dan is het eerste resultaat de juiste: https://arnhem.bestuurlijkeinformatie.nl/Search?q=startnotitie

We blijven strijden voor onze huizen, ons thuis, toekomst en de buurt.

Wij moeten ons laten horen, om deze ramkoers te stoppen!

Maandag 30 januari bijeenkomst met de gemeente

Waar:    HAN, Ruitenberglaan 26

Tijd:       19:45-21:15 uur

Wat:      informatiebijeenkomst georganiseerd vanuit de Gemeente voor alle bewoners en eigenaren. De wethouder zal hier zelf ook bij aanwezig zijn om het verdere proces en de startnotitie toe te lichten. De wijk kan hier vragen stellen en haar mening geven op wat ze er van vindt.

Woensdag 1 februari raadsvergadering

Waar:    stadhuis Arnhem

Tijd:       19:45 uur in de raadszaal

Wat:      Deze avond zal gemeenteraad besluiten of ze het advies van de bezwarencommissie op de bezwaren van  de 67 bezwaarmakers volgen. Daarnaast is de eerste vergadering over de startnotitie.

De meningsvormend 1 zal minimaal gevolgd worden door meningsvormend 2 en daarna de besluitvormende vergadering. We zullen dus minimaal 3 woensdagen na 1 februari weer in de raadszaal zijn. Hopelijk ook met jullie!

Houd vooral de site in de gaten https://arnhem.bestuurlijkeinformatie.nl/

Magazine

In december is er een prachtig magazine uitgebracht door Eimer Wieldraaier (bewoner Oude Velperweg) samen met drukkerij Editoo op schaapsdrift dankzij giften vanuit de wijk van Neijenhuis (eigenaar bedrijf), bewonersoverleg Plattenburg, diverse bewoners en vereniging schaapsdrift e.o.. De WVG en de gevolgen daarvan zijn mooi vastgelegd in de interviews van verschillende buurtbewoners. Elk raadslid en wethouder van Arnhem heeft een exemplaar ontvangen.

De digitale versie kun je ook op de website terugvinden (kleinbelgie.net)

Woo verzoek

Ondertussen loopt het bezwaar op het WOO verzoek, dit na de nodige vertraging omdat de gemeente onrechtmatig de documenten onder geheimhouding had laten plaatsen. Nu kunnen we richting de bezwarencommissie om alsnog te laten beoordelen of het terecht is dat meer dan 150 documenten en e-mails niet voor ons beschikbaar zijn. Wat ligt er toch in dit dossier begraven?  Daarnaast heeft de Arnhemse Courant ook een aanvullend WOO verzoek lopen, en gaat de gemeente nu dagvaarden omdat de termijn verlopen zijn. Website: https://arnhemschecourant.nl/

Gesprekken

Het bestuur van vereniging behoud van schaapsdrift e.o. zit zeker niet stil. Wij zijn met verschillende (politieke) partijen in gesprek. Met Innoforte en andere eigenaren voeren wij gesprekken om elkaar op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen rondom dit onderwerp. Daarnaast voeren we (of gaan voeren) gesprekken met de verschillende politieke partijen over de komende startnotitie. Afgelopen week hebben wij, op uitnodiging van wethouder Bouwkamp een eerste voorzichtig verkennend gesprek gehad. Daar was ook Frans Soeterbroek aanwezig https://deruimtemaker.nl/

We hebben ons ongenoegen geuit van het proces dusver en de nieuw verschenen startnotitie en benadrukt dat ons verenigingsdoel is en blijft behoud van woningen aan Schaapsdrift e.o. De wijze van participatie (informeren en adviseren) vinden wij te mager en wij kunnen niet participeren met de WVG op onze huizen.

We hebben wederom aangegeven dat voor ons de belangrijkste punten zijn:

  1. Inpassend en behoud woningen (WVG eraf)
  2. Participatie is mogelijk als gelijkwaardige gesprekspartner
  3. Transparant en open proces tussen alle betrokkenen

Ondertussen lijken we ook landelijk toch wat meer aandacht te krijgen voor wat er hier in Arnhem gebeurd.

We zijn in gesprek met o.a. met media en belangenpartijen en hopelijk ook vanuit daar zo direct meer druk op de ketel.

Bezwaren WVG

Afgelopen zomer hebben een groot aantal bewoners (67) een bezwaar ingediend tegen het vestigen van de WVG op de buurt. Drie dagen lang hebben bewoners gesproken met de bezwarencommissie. Het advies van de commissie is dat een deel van de bezwaren ongegrond is, een deel gegrond maar dat het advies aan college en raad is om de bezwaren wel af te wijzen. Belangrijk punt is dat de commissie van mening is dat de ruimtelijke motivatie, ten grondslag aan de WVG per 1 juni, onvoldoend is gemotiveerd.  Helaas lijkt het erop dat bij wetgeving de gemeente de ruimte krijgt dit achteraf te repareren. Dit heeft de raad dus getracht te doen in de startnotitie.

Jullie kunnen alle documenten t.a.v. bezwaar en startnotitie vinden op de ibabs website van de gemeente Arnhem (https://arnhem.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar). Ga hiervoor naar “Vergaderingen”, kies “Politieke Avond” en de juiste datum (1 februari). Bij de Agenda kun je alle documenten vinden.

Volg ons https://twitter.com/schaapsdrifteo of https://www.kleinbelgie.net/. Heb je suggesties, vragen of wil je helpen? mail ons op schaapsdrifteo@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Het bestuur Vereniging tot behoud van Schaapsdrift e.o.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *