Menu Sluiten

Nieuwsbrief augustus 2022

schaapsdrifteo@gmail.com

Vereniging voor behoud van Schaapsdrift e.o.

Nieuwsbrief als PDF.

Beste buurtbewoners,

Onze vereniging voor behoud van Schaapsdrift e.o. bestaat inmiddels alweer een maand.

We hebben al heel wat leden mogen verwelkomen maar we missen nog wat eigenaren en bewoners!

Help mee om meer leden te werven!

Dus ben je nog geen lid of weet je dat je buren nog geen lid zijn, eigenaar of huurder, word lid!

Want samen staan we sterker. Lid worden is heel simpel en gratis, het inschrijfformulier is te downloaden op de website http://www.kleinbelgie.net.  Ingevuld en ondertekend retour via mail schaapsdrifteo@gmail.com.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

  • We hebben met een grote groep mensen de afgelopen tijd niet stil gezeten. Wat voorbeelden wat is besproken en in gang is gezet vanuit het dagelijkse bestuur. Opzet van de vereniging (statuten opstellen, notaris zoeken, ledenadministratie op orde brengen enz.);
  • In gesprek met politiek, eigenaren bedrijventerreinen, architecten en bouwkundigen om te onderzoeken hoe we, als wijk, ons standpunt voor behoud van woningen het beste aan kunnen vechten en onder de aandacht kunnen brengen en houden. Na de zomer willen we zeker terug richting de politiek, het dossier Wvg (voorkeursrecht) is voor ons nog niet afgesloten;
  • Communicatie naar wijk, raad en website enz.
  • Voorbereidingen voor komende maanden, acties, politiek, wijk, samenwerkingen etc

En dit alles kost soms wat meer tijd dan we in eerste instantie dachten.

Zodra we de vereniging officieel hebben vastgelegd, kunnen wij ook een rekening openen en het lidmaatschap geld gaan verwerken. We houden jullie op de hoogte.

Wat is effect van bovenstaande

We zijn nog druk bezig met het opzetten en inrichten van de website, maar neem maar vast een kijkje: http://www.kleinbelgie.net .

Hier vind je o.a. informatie, nieuwsberichten, nieuwsbrieven en andere wetenswaardigheden.

Op 21 juli tijdens de afsluiting voor het zomerreces van de Arnhemse raad hebben wij vanuit Schaapsdrift e.o. een ludieke actie uitgevoerd. Er zijn overheerlijke chocolade schaapjes aangeboden aan de raadsleden, uiteraard gemaakt van Belgische chocolade. Zie: https://twitter.com/schaapsdrifteo

Ook zijn we druk bezig om met allerlei partijen die direct of indirect betrokken zijn rondom schaapsdrift e.o., contact te leggen om informatie te vergaren, van gedachten te wisselen en ideeën op te doen.

De petitie!

Er is een online petitie voor behoud van onze woningen in het leven geroepen. We hopen dit ook te kunnen gaan gebruiken in onze strijd als een duidelijk signaal richting de raad.

We vragen iedereen de petitie te tekenen en te delen!!

https://www.openpetition.eu/nl/petition/online/raad-van-arnhem-blijf-af-van-onze-buurt

  • Onze raamposters zijn inmiddels al beroemd! We zijn bezig met een aantal nieuwe posters, die nog steeds erg herkenbaar zijn onze boodschap nog breder uit te dragen.
  • De raad is dit voorjaar van start gegaan en door de komst van een nieuw college zijn er wat verschuivingen geweest. De nieuwe raadsleden en onze nieuwe wijkwethouder zullen we ook uit nodigen om kennis te laten maken met onze buurt.
  •  Door onze weerstand op het besluit om de WvG op te leggen wordt dit inmiddels een “hoofdpijndossier” genoemd. De onzorgvuldigheid en het ongemak waarop dit proces is gevolgd zien we terug in de moties en voorstellen die in de raad zijn ingediend, ook door coalitie partijen. Het is duidelijk dat veel raadsleden vinden dat er zorgvuldiger met het proces moet worden omgegaan. Er is door de betrokken portefeuillehouder, wethouder C. Bouwkamp, verbetering beloofd. Helaas merken we hier weinig van en is communicatie nog steeds onzorgvuldig en gebrekkige. Dit gaan we zeker nog aan de kaak stellen in de gemeenteraad.
  • Wellicht heb je in de buurt wat posters zien hangen over participatie die er vanuit de gemeente wordt gevraagd. Wij zijn van mening dat participatie op deze manier niet wenselijk is, het is lastig praten over de toekomst van je eigen woonplek of dat van de buren zolang de dreiging van sloop en onteigening speelt. Zeker omdat veel bewoners deze nieuwsbrief niet eens hebben ontvangen per post. Vooralsnog ligt er geen basis om als wijk met de gemeente in overleg te gaan over de toekomst van onze wijk vanuit een participatieproces.
  • Door veel buurtbewoners is bezwaar tegen het raadsbesluit van 1 juni 2022, om de Wet voorkeurs-recht op Schaapsdrift e.o. te vestigen. Verwachting is dat, net als bij ingediende visies, de bezwarencommissie van de gemeente alles naast zich neer gaat leggen. Volgende stap wordt dan de bestuursrechter.
  • Nieuwe verzoeken en bezwaren t.a.v. wet openbaarheid overheid. De vragen vanuit de wijk t.a.v.  zorgvuldige afweging en de gewijzigde koers begin 2022 t.a.v. betrekken woningen zijn niet beantwoord. Niet vanuit het WOO verzoek, en zeker niet in de meningsvormende en besluitvormende raadsvergaderingen. We gaan dus verder tot we alles  boven water hebben. Over het gebrek aan zorgvuldigheid horen we veel, maar daarmee hebben we het nog niet boven tafel.

Last but not least

Zaterdag 24 september is de landelijke burendag. Het is tijd voor een buurt bbq op Schaapsdrift e.o.

Er is in de buurt meer contact dan ooit tevoren dus tijd om ons op iets gezelligs te richten en de nieuwe contacten te vieren. We zijn hiervoor op zoek naar extra ondersteuning voor de feestcommissie, dus meld je aan.

Volg ons https://twitter.com/schaapsdrifteo of https://www.kleinbelgie.net/

Tot slot zijn we verder nog aan het nadenken over diverse acties om na het zomerreces extra de aandacht te vestigen op de Schaapsdrift e.o. . Ideeën zijn welkom!

Heb je suggesties, vragen of wil je helpen? Mail ons op schaapsdrifteo@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Bestuur Vereniging tot behoud van Schaapsdrift e.o.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *